Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPremium

Wyślij Drukuj Pobierz
zdjęcie domyślne

Wymagania dotyczące opakowań z drewna i materiałów drewnianych [Dostępne dla zweryfikowanych]

Drewno i artykuły wykonane z drewna muszą zostać zgłoszone do oclenia zgodnie z rodzajem materiału, z jakiego się składają. Dodał : Anna Mackiewicz | 01.03.2015 Szwajcaria, premium, opakowania, drewno

zdjęcie domyślne

Wymagania dotyczące formalności przywozowych [Dostępne dla zweryfikowanych]

Ogólnie pozwolenia przywozowe są wydawane wyłącznie osobom i firmom, które mieszkają lub mają swoją siedzibę w Szwajcarii. Dodał : Anna Mackiewicz | 01.03.2015 Szwajcaria, premium, przewóz, transport, prawo

zdjęcie domyślne

Waluta i płatności [Dostępne dla zweryfikowanych]

Frank szwajcarski (Schweizer Franken, CHF) jest oficjalną walutą Szwajcarii. Może być swobodnie wymieniany. Poza określonymi zasadami mającymi zastosowanie do banków i instytucji finansowych, nie ma kontroli wymiany walutowej. Dodał : Anna Mackiewicz | 01.03.2015 Szwajcaria, premium, waluta, bank, frank

zdjęcie domyślne

Umowy międzynarodowe [Dostępne dla zweryfikowanych]

Konfederacja Szwajcarska podpisała wiele międzynarodowych traktaty i umów gospodarczych. Dodał : Anna Mackiewicz | 01.03.2015 Szwajcaria, premium

zdjęcie domyślne

Sankcje [Dostępne dla zweryfikowanych]

Państwowy Sekretariat do Spraw Gospodarczych (SECO) rozróżnia kilka typów sankcji stosowanych w handlu zagranicznym. Dodał : Anna Mackiewicz | 02.03.2015 Szwajcaria, premium, sankcje, prawo

zdjęcie domyślne

Rezerwy obowiązkowe [Dostępne dla zweryfikowanych]

Przywóz towarów sklasyfikowanych jako niezbędne do życia wymaga ogólnego pozwolenia na przywóz (GIP) wydanego przez instytucję powierniczą. Dodał : Anna Mackiewicz | 02.03.2015 Szwajcaria, , towary, rezerwy, handel

zdjęcie domyślne

Przywóz zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego [Dostępne dla zweryfikowanych]

Szwajcaria utrzymuje zakaz tranzytu drogowego przez terytorium kraju wszystkich żywych zwierząt tj. bydła, owiec, kóz i trzody chlewnej, a od 2012 r. także koni i drobiu. Przewóz żywych zwierząt przez Szwajcarię jest możliwy jedynie koleją lub drogą powietrzną. Dodał : Anna Mackiewicz | 02.03.2015 Szwajcaria, premium, transport, zwierzęta

zdjęcie domyślne

Przywóz zagrożonych gatunków [Dostępne dla zweryfikowanych]

Pozwolenie na przywóz dzikich zwierząt i roślin wydaje w Szwajcarii Federalny Urząd Weterynaryjny (FVO). Dodał : Anna Mackiewicz | 02.03.2015 Szwajcaria, premium, dzikie zwierzęta, rośliny

zdjęcie domyślne

Przywóz towarów używanych [Dostępne dla zweryfikowanych]

Wymagania dotyczące przywozu towarów używanych odbiegają od tych odnoszących się do towarów nowych, np. w celu ochrony krajowej flory i fauny przed szkodnikami. Dodał : Anna Mackiewicz | 02.03.2015 Szwajcaria, premium, import, handel, towary

zdjęcie domyślne

Przywóz substancji zubożających warstwę ozonową [Dostępne dla zweryfikowanych]

Szwajcaria jest sygnatariuszem Konwencji wiedeńskiej o ochronie warstwy ozonowej oraz Protokółu montrealskiego o substancjach zubożających warstwę ozonową (ODS) wraz z poprawkami. Dodał : Anna Mackiewicz | 02.03.2015 Szwajcaria, premium, ekologia, ozon, prawo

zdjęcie domyślne

Przywóz substancji wybuchowych, w tym broni i amunicji [Dostępne dla zweryfikowanych]

Substancje wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego są kontrolowane przez Centralne Biuro ds. Materiałów Wybuchowych i Pirotechnicznych Federalnego Urzędu Policji (fedpol). Dodał : Anna Mackiewicz | 02.03.2015 Szwajcaria, premium, broń, amunicja, handel

zdjęcie domyślne

Przywóz roślin i produktów roślinnych [Dostępne dla zweryfikowanych]

Niektóre rośliny i produkty roślinne pochodzące z państw członkowskich UE, by mogły wjechać do Szwajcarii, muszą posiadać paszport roślin wydany przez producenta lub dostawcę. Dodał : Anna Mackiewicz | 02.03.2015 Szwajcaria, premium, transport, handel, rośliny

zdjęcie domyślne

Przywóz produktów spożywczych [Dostępne dla zweryfikowanych]

Szwajcarskie przepisy dotyczące produktów spożywczych są zgodne z normami Unii Europejskiej. Bywa, że szwajcarskie standardy są mniej restrykcyjne niż UE. Dodał : Anna Mackiewicz | 02.03.2015 Szwajcaria, premium, UE, żywność, handel

zdjęcie domyślne

Przywóz produktów leczniczych i środków odurzających [Dostępne dla zweryfikowanych]

Importerzy produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi oraz do użytku weterynaryjnego muszą mieć zezwolenie na obrót wydane przez Szwajcarską Agencję ds. Produktów Terapeutycznych (Swissmedic). Dodał : Anna Mackiewicz | 02.03.2015 Szwajcaria, premium, leki

zdjęcie domyślne

Przywóz organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) [Dostępne dla zweryfikowanych]

Protokół kartageński o bezpieczeństwie biologicznym załączony do Konwencji o różnorodności biologicznej stanowi międzynarodowe porozumienie ws. GMO. Dodał : Anna Mackiewicz | 02.03.2015 Szwajcaria, premium, GMO, transport

zdjęcie domyślne

Przywóz nieoszlifowanych diamentów i metali szlachetnych [Dostępne dla zweryfikowanych]

Biżuteria, zegarki oraz towary podobnego rodzaju wykonane z metali szlachetnych, jak również zawierające ich stopy, muszą spełnić wiele wymagań dotyczących ich jakości. Dodał : Anna Mackiewicz | 02.03.2015 Szwajcaria, premium, zegarki, diamenty, metale szlachetne, handel

zdjęcie domyślne

Przywóz niebezpiecznych odpadów [Dostępne dla zweryfikowanych]

Szwajcaria jest państwem członkowskim zarówno Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), jak i Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów. Dodał : Anna Mackiewicz | 02.03.2015 Szwajcaria, premium, odpady, prawo

zdjęcie domyślne

Przywóz dóbr kultury [Dostępne dla zweryfikowanych]

Federalne Biuro ds. Kultury (FOC) odpowiada za kwestie dotyczące międzynarodowego przewozu dóbr kultury. Dodał : Anna Mackiewicz | 02.03.2015 Szwajcaria, premium, kultura, transport, handel

zdjęcie domyślne

Przywóz chemikaliów [Dostępne dla zweryfikowanych]

Szwajcaria jest stroną Konwencji Rotterdamskiej. Jej celem jest zapewnienie, iż eksport określonych substancji chemicznych może odbywać się wyłącznie za zgodą strony importującej. Dodał : Anna Mackiewicz | 02.03.2015 Szwajcaria, premium, pestycydy, kosmetyki, chemia, handel, prawo

zdjęcie domyślne

Przesyłki wysyłane pocztą [Dostępne dla zweryfikowanych]

Szwajcarska poczta robi odprawę celną wszystkich wysyłek pocztowych. Każda partia towaru przesłana pocztą, która wkracza do Szwajcarii podlega rejestracji oraz środkom taryfowym, czyli opłatom celnym i VAT. Nie dotyczy to kartek pocztowych oraz przesyłek listowych zawierających jedynie wiadomości o treści prywatnej lub służbowej. Dodał : Anna Mackiewicz | 02.03.2015 Szwajcaria, premium, przesyłki, poczta

Poprzednia
z 2

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Katalogi stron

Każdy biznes wymaga rzetelnej reklamy. Jeśli chcesz, by Twoja firma pozyskała jeszcze większe rze...
Polska - Poznań 2021-04-20 Dodał: Jacek Cukierski IT/ICT Zobacz ofertę

Decorative grit

The BIOVITA company offers a wide range of decorative grits. Full colors can be checked at: www.b...
Polska - TENCZYNEK 2021-04-19 Dodał: Marcin Fertacz Pozostałe wyroby Zobacz ofertę

Perlite, Perlit

Perlite - a natural product of mineral origin. It creates excellent conditions for the developmen...
Polska - TENCZYNEK 2021-04-19 Dodał: Marcin Fertacz Pozostałe wyroby Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert