Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuSzwajcarski elementarz

Wyślij Drukuj Pobierz
zdjęcie domyślne

Struktura gospodarcza: Funkcja siedziby

Szwajcaria jest dobrym miejscem na lokalizację siedziby zagranicznych i regionalnych firm. Europejskie firmy wybierają Szwajcarię na globalną siedzibę główną, amerykańskie firmy natomiast tworzą jednostki o znaczeniu regionalnym w Europie. Dodał : Tomasz Podsiedzik | 27.12.2015 Szwajcaria, Switzerland, Schweiz, lokalizacja

zdjęcie domyślne

Struktura gospodarcza: Znaczące klastry przemysłowe

Przemysł chemiczny/farmaceutyczny/biotechnologiczny. Wielkie koncerny jak Novartis, Roche, Syngenta odnoszące światowe sukcesy oraz liczne mniejsze przedsiębiorstwa tworzą w Szwajcarii Północno-Zachodniej wyjątkowy klaster przemysłowy, czyniący miasto Bazyleę i region wokół niej znaczącym krajowym i międzynarodowym centrum przemysłu chemicznego i farmaceutycznego. Dodał : Tomasz Podsiedzik | 27.12.2015 Szwajcaria, Switzerland, Schweiz, klastry, przemysł

zdjęcie domyślne

Struktura gospodarcza: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne

Szwajcaria jest ściśle powiązana z zagranicą nie tylko wymianą towarów i usług. Dodał : Tomasz Podsiedzik | 27.12.2015 Szwajcaria, Switzerland, Schweiz, inwestycje

zdjęcie domyślne

Struktura gospodarcza: Swoboda przepływu towarów i usług

Dla szwajcarskiej gospodarki Europa jest niewątpliwie najważniejszym klientem. Dodał : Tomasz Podsiedzik | 27.12.2015 Szwajcaria, Switzerland, Schweiz, usługi

zdjęcie domyślne

Struktura gospodarcza: Dostęp do rynku

Członkostwo Polski w UE przyniosło poprawę dostępu do rynku wraz z przejęciem uprzywilejowanych regulacji traktatowych Szwajcarii z UE. Dodał : Tomasz Podsiedzik | 27.12.2015 Szwajcaria, Switzerland, Schweiz, Dostęp do rynku

zdjęcie domyślne

Struktura gospodarcza: Ramy prawno-traktatowe współpracy gospodarczej

Wstąpienie Polski do UE oznaczało konieczność wypowiedzenia umów handlowych ze Szwajcarią w świetle wyłącznych kompetencji traktatowych Wspólnoty. Dodał : Tomasz Podsiedzik | 27.12.2015 Szwajcaria, Switzerland, Schweiz, gospodarka

zdjęcie domyślne

Struktura gospodarcza: Międzynarodowe powiązania gospodarcze

Rząd szwajcarski zdecydowanie nie zamierza ubiegać się o członkostwo w UE. Rozbudowane umowy dwustronne z Unią przynoszą, według niektórych ekspertów, więcej korzyści Szwajcarii aniżeli UE. Szwajcaria naciska na poszerzenie ich zakresu i skomasowania w jednej umowie ramowej. Dodał : Tomasz Podsiedzik | 27.12.2015 Szwajcaria, Switzerland, Schweiz, Międzynarodowe powiązania gospodarcze

zdjęcie domyślne

Struktura gospodarcza: Produkt krajowy brutto i struktura branżowa

Szwajcaria wytwarza czwarty pod względem wielkości na świecie produkt krajowy brutto na jednego mieszkańca. Dodał : Tomasz Podsiedzik | 27.12.2015 Szwajcaria, Switzerland, Schweiz, produkt krajowy brutto, struktura branżowa

zdjęcie domyślne

Szwajcaria. Zarys ogólny: Neutralność

W polityce zagranicznej Szwajcarii przyświeca zasada neutralności. Dodał : Tomasz Podsiedzik | 27.12.2015 Szwajcaria, Switzerland, Schweiz,, Neutralność, polityka zagraniczna

zdjęcie domyślne

Szwajcaria. Zarys ogólny: Otwartość na świat i międzynarodowość

Języki i pochodzenie. Większość Szwajcarów mówi przynajmniej w jednym języku obcym. Dodał : Tomasz Podsiedzik | 27.12.2015 Szwajcaria, Switzerland, Schweiz, otwartość na świat, międzynarodowość

zdjęcie domyślne

Szwajcaria. Zarys ogólny: Finanse publiczne

owszechna jest opinia o Szwajcarii jako kraju ukierunkowanym na stabilność. Dodał : Tomasz Podsiedzik | 27.12.2015 Szwajcaria, Switzerland, Schweiz, Finanse publiczne

zdjęcie domyślne

Szwajcaria. Zarys ogólny: System polityczny

Struktura federalistyczna. Szwajcaria jest narodem woli, czyli państwem utworzonym dobrowolnie przez wiele grup ludowych, posługujących się różnymi językami i wierzącymi w różne religie. Założenie nowoczesnego państwa szwajcarskiego miało miejsce w 1848 r. Przed tą datą Szwajcaria była luźnym związkiem niezależnych kantonów. Skrót CH dla Szwajcarii, który znany jest przede wszystkim z adresów internetowych, pochodzi od oficjalnego łacińskiego określenia „Confederatio Helvetica”. Dodał : Tomasz Podsiedzik | 27.12.2015 Szwajcaria, Switzerland, Schweiz, polityka

zdjęcie domyślne

Szwajcaria. Zarys ogólny: Ludność

Stała liczba ludności Szwajcarii wynosi około 8 mln ludności. 26,6% ludności jest w wieku 20 – 39 lat, 16,8% - 65 lat i więcej, a 21% ludności jest poniżej dwudziestego roku życia. Dodał : Tomasz Podsiedzik | 27.12.2015 Szwajcaria, Switzerland, Schweiz, ludność

zdjęcie domyślne

Szwajcaria. Zarys ogólny: Klimat

Klimat Szwajcarii jest pod silnym wpływem pobliskiego Atlantyku. Dominujące prądy z kierunków zachodnich sprawiają, że do Szwajcarii dociera głównie wilgotne łagodne powietrze morskie, działające w lecie chłodząco, w zimie ocieplająco. Dodał : Tomasz Podsiedzik | 27.12.2015 Szwajcaria, Switzerland, Schweiz, Klimat

zdjęcie domyślne

Szwajcaria. Zarys ogólny: Geografia

Powierzchnia całkowita Szwajcarii wynosi 41 285 km2 i obfituje w dużą różnorodność krajobrazu. Dodał : Tomasz Podsiedzik | 27.12.2015 Szwajcaria, Switzerland, Schweiz, geografia

zdjęcie domyślne

Oddelegowanie pracowników

Trzecia kategoria dotyczy pracowników delegowanych przez firmy zarejestrowane w Polsce lub innym kraju UE- 25/EFTA do wykonania prac na terenie Szwajcarii. Dodał : Tomasz Podsiedzik | 27.12.2015 Szwajcaria, Switzerland, Schweiz,, delegacja, pracownicy

zdjęcie domyślne

Świadczenie usług na terenie Szwajcarii

Druga kategoria dotyczy świadczenia usług na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenie jako jednoosobowa działalność gospodarcza zarejestrowana w Polsce lub innym kraju UE- 25/EFTA. Dodał : Tomasz Podsiedzik | 27.12.2015 Szwajcaria, Switzerland, Schweiz, usługi

zdjęcie domyślne

Zatrudnienie na podstwie umowy o pracę

Pierwsza kategoria dotyczy osób wykonujących pracę na terenie Szwajcarii na podstawie umowy o pracę. Dodał : Tomasz Podsiedzik | 27.12.2015 Szwajcaria, Switzerland, Schweiz, praca

zdjęcie domyślne

Warunki świadczenia usług i zatrudnienia na terenie Szwacjarii

Szwajcaria podpisując w 2011 roku porozumienie dotyczące m. in. swobodnego przepływu osób pomiędzy krajami UE a Szwajcarią, otworzyła swój rynek pracy dla obywateli UE. Dodał : Tomasz Podsiedzik | 27.12.2015 Szwajcaria, Switzerland, Schweiz,, usługi, zatrudnienie

zdjęcie domyślne

Związki branżowe w Szwajcarii: Gospodarka

Związki branżowe w Szwajcarii Dodał : Tomasz Podsiedzik | 27.12.2015 Szwajcaria, Switzerland, Schweiz, związki, przemysł, Gospodarka