Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuWykonywanie usług / realizacja kontraktu na terenie Szwajcarii - najczęściej zadawane pytania

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Tomasz Podsiedzik | 2015-12-27 20:42:26
szwajcaria, switzerland, schweiz, usługi, pytania

najczęściej zadawane pytania

Czas pracy w ramach delegowania

 

1.Dlaczego należy dokonać zgłoszenia?

 

Pracownicy pochodzący z krajów członkowskich UE/EFTA oraz przedsiębiorstwa posiadające siedzibę w jednym z tych krajów, mogą podejmować pracę na terenie Szwajcarii w ramach delegowania, które przewiduje okres 90 dni w roku kalendarzowym (de facto 3 miesiące). W tym okresie nie muszą ubiegać się o pozwolenie o pracę. W tej sytuacji wystarczy dokonać zgłoszenia (niem. Meldung).

Zgłoszenia można dokonać pod poniższym linkiem:

https://meweb.admin.ch/meldeverfahren/login.do?lang=de

 

2. Do kiedy należy dokonać zgłoszenia?

 

Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej na 8 dni przed rozpoczęciem pracy na terenie Szwajcarii.

 

3. Jak należy dokonać zgłoszenia?

 

Procedury zgłoszeniowej najlepiej dokonać drogą internetową na stronie krajowego urzędu migracyjnego. (Link do strony w punkcie nr 1). Procedura ta opisana jest krok po kroku. Zgłoszenie jest bezpłatne i możliwe w czterech wersjach językowych niemieckim, francuskim, włoskim i angielskim.

 

4. Na kim spoczywa obowiązek dokonania zgłoszenia?

 

Odpowiedzialność za dokonanie zgłoszenia spoczywa na pracodawcy wysyłającym swoich pracowników do realizacji kontraktu na terenie Szwajcarii. W przypadku zaniechania procedury zgłoszenia, pracodawcy muszą się liczyć z konsekwencjami prawnymi i finansowymi (patrz pkt.3 Kontrole i ewentualne kary).

 

5.Zgłoszenie dotyczy okresu do 90 dni. W jaki sposób są one liczone?

 

Limit 90 dni obowiązuje zarówno firmę delegującą pracowników (bez względu ilu ich zatrudnia) jak i każdego z jej pracowników. Jeśli np. firma X wykonywała prace w ciągu 5 dni i zatrudniała do ich wykonania 3 pracowników, oznacza to, że firma wykorzystała 5 z 90 dni, podobnie jak każdy z pracowników – 5 z 90 dni. Ograniczenie nałożone na firmę jako całość ma na celu zapobieżenie sytuacji, w której firma po wyczerpaniu limitu 90 dni przez określoną grupę pracowników, wycofa ich ze Szwajcarii, a w ich miejsce przyśle nową grupę, której będzie przysługiwał kolejny limit 90 dni. Limit dni dla poszczególnych pracowników z kolei uniemożliwia „przeniesienie” pracownika z firmy „A”, która właśnie wyczerpała limit 90 dni, do firmy „B” współpracującej z firmą „A”, która jeszcze limitu 90 dni nie wykorzystała.

 

6.Jak należy postąpić w przypadku gdy praca trwała krócej niż zakładał pracodawca?

 

Należy niezwłocznie skontaktować się z odpowiednim urzędem kantonalnym w formie pisemnej (e-mail, fax). Dane kontaktowe urzędu znajdują się na potwierdzeniu dokonania zgłoszenia. Nieprzepracowany dzień zostaje ujęty w rozliczeniu, jeśli zostanie on zgłoszony do godziny 12.00. Zgłoszenie skrócenia okresu pracy nie nie można dokonać po upływie dni, które zostały określone w pierwszej deklaracji i może być brane pod uwagę tylko w wyjątkowych przypadkach.

 

7.Czy w przypadku dostawy towaru (bez montażu) również wymagane jest dokonanie zgłoszenia?

 

Nie. Dostawa towaru nie wymaga zgłoszenia.

Należy zwrócić uwagę, że chodzi tu jedynie o dostawę towaru.

 

Praca i płaca w Szwajcarii

 

1.Jakich zasad dotyczących czasu pracy i wynagrodzenia muszą przestrzegać firmy delegujące?

 

Kwestie praw pracowników m.in. dotyczące czasu pracy oraz wysokości wynagrodzenia regulowane są (zgodnie z art.2 ustawy o zatrudnianiu pracowników delegowanych niem. Entsendungsgesetz EntsG) prawem federalnym, przepisami rządowymi, a także układami zbiorowymi (niem. Gesamte Arbeitsverträge GAV) oraz umowami o pracę (niem. Normale Arbeitsvarträge NAV) i dotyczą m.in. kwestii:

 • minimalnego wynagrodzenia,
 • czasu pracy,
 • urlopu,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • ochrony kobiet ciężarnych i w okresie połogu, dzieci i młodzieży,
 • dyskryminacji płciowej.

 

 

Oprócz powyższego, pracodawca pracownika delegowanego zobowiązany jest na czas jego pracy (zgodnie z art.3 ustawy o zatrudnianiu pracowników delegowanych EntsG) zapewnić mu odpowiednie miejsce zamieszkania odpowiadające szwajcarskim przepisom.

 

Powyższe przepisy dla niektórych branż nie obowiązują w 2 przypadkach:

 • niewielki zakres wykonywanej pracy,
 • wykonywanie montażu /prac montażowych po raz pierwszy na terenie Szwajcarii, jeśli prace montażowe trwają mniej niż 8 dni i są połączone z dostawą montowanego towaru.

 

W tych przypadkach przedsiębiorstwo delegujące nie ma obowiązku przestrzegania szwajcarskich przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia i urlopu pracownika.

 

 

Więcej informacji oraz kalkulator płac znajdują się pod poniższym linkiem:

www.entsendung.admin.ch.

 

Ustawa o zatrudnianiu pracowników delegowanych (EntsG) w języku niemieckim, francuskim i włoskim znajduje się pod poniższym linkiem:

http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19994599/index.html

 

 

2. Jak rozpoznać, które przepisy układów zbiorowych dotyczą realizowanego kontraktu przez zagraniczną firmę?

 

Pierwszym krokiem jest odnalezienie właściwego układu zbiorowego:

http://www.entsendung.admin.ch/app/gav_identifizieren?navId=gav_identifizieren

 

W razie niepewności należy zwrócić się z prośbą o udostępnienie listy układów zbiorowych utworzonych przez urzędy państwowe i kantonalne:

http://www.entsendung.admin.ch/app/gav_links?navId=gav_links

 

lub skontaktować się z odpowiednią komisją wspólną (niem. Paritätische Kommission).

http://www.entsendung.admin.ch/app/adressen?navId=adressen

 

3.Dlaczego należy płacić składki egzekucyjne (niem. Vollzugskosten) jako strona układów zbiorowych (GAV)?

 

W przypadku przeprowadzonej kontroli dotyczącej przestrzegania warunków pracy i płacy przez zagraniczne firmy realizujące kontrakt w Szwajcarii, koszty przeprowadzonej kontroli (niem. Vollzugskosten) pokrywa strona kontrolowana.

Składki egzekucyjne płacone są przez strony układów zbiorowych (pracodawców jak i pracowników, również zagranicznych czyli firmy delegujące oraz pracowników delegowanych) w celu pokrycia kosztów kontroli. Kontrola polega głównie na sprawdzeniu miejsca pracy pod względem płac pracowników, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Ze składek egzekucyjnych pokrywane są również koszty pracy branżowych komisji wspólnych, w tym:

 • udzielanie inforamacji prawnych,
 • wydawanie i wdrażanie przepisów branżowych,
 • łagodzenie oraz rozstrzyganie sporów pomiędzy stronami umów,
 • zarządzanie kontroli przestrzegania umów,
 • prowadzenie nadzoru na przestrzeganiem specyficznych przepisów branżowych,
 • wydawanie opinii dotyczących podporządkowania umowy odpowiednim organom,
 • wydawanie decyzji dotyczących łączenia kontraktów,
 • zarządzanie składkami egzekucyjnymi,
 • przedstawicielstwo stron umowy w stosunku do osób trzecich,
 • podejmowanie środków prawnych w celu ochrony interesów stron.

 

Więcej informacji na temat kosztów przeprowadzonej kontroli znajduje się pod poniższym linkiem:

http://www.zis-inkasso.org/de/vollzugskosten

 

4.Jak obliczyć wynagrodzenie pracownikowi realizującemu kontrakt w Szwajcarii?

 

Wynagrodzenie należne pracownikowi (łącznie z należnymi dodatkami np. dojazd z miejsca noclegu do miejsca pracy w przypadku większej odległości, stawki żywieniowe, diety za nocleg-o ile pracodawca go nie zapewnia, itp.) regulowane jest przez wspomniane wcześniej układy zbiorowe (GAV). Najłatwiejszym sposobem ustalenia stawki wynagrodzenia za pracę jest zastosowanie tzw. kalkulatora płac (niem.Lohnrechner) znajdującego się nastronie:

http://www.entsendung.admin.ch/app/lohn_berechnen?navId=lohn_berechnen

 

5. Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje na temat prawa pracy?

 

Odpowiedzi na pytania dotyczące układów zbiorowych (GAV) w tym minimalnego wynagrodzenia oraz warunków pracy udzielają odpowiednie komisje wspólne (niem.Paritätischen Kommissionen). Pytania dotyczące normalnych umów o pracę, uwzględniając miejsce zamieszkania, wykonywany zawód oraz branżę, w której jest się zatrudnionym, należy kierować do kantonalnych urzędów pracy.

 

Lista kantonalnych urzędów pracy oraz urzędów migracyjnych znajduje się pod poniższym linkiem:

https://www.bfm.admin.ch/bfm/de/home/die_oe/kontakt/kantonale_behoerden/adressen_kantone_und.html

 

 

 

Kontrole i ewentualne kary

 

1.Jak przebiega kontrola pracy i jakie dokumenty powinien posiadać pracownik?

 

Komisje trójstronne i komisje wspólne w chwili dokonania zgłoszenia (niem. Meldung) otrzymują jego kopie i mają prawo do kontroli w miejscu pracy.

 

Kontrola polega na rozpytaniu pracowników, dlatego ważne jest posiadanie dowodów tożsamości. Dodatkowo pracownicy powinni posiadać m.in. dokumenty dotyczące kontraktu oraz wynagrodzenia np. kartę ewidencji czasu pracy itp.

 

2.Jakie sankcje grożą pracodawcy (firmie delegującej) w przypadku nieprzestrzegania przepisów prawnych?

 

Pracodawcy nie przestrzegający ustawy o pracownikach delegowanych są w Szwajcarii surowo karani. Za przestępstwa lekkie jak np. nieprzestrzeganie okresu ośmiu dni na zgłoszenie zamiaru wykonywania pracy na terenie Szwajcarii, pracodawca otrzymuje ostrzeżenie lub grzywnę. W przypadku popełnienia przestępstwa lekkiego po raz drugi, grzywna może wynieść nawet 5000 CHF.

 

Za poważne przestępstwa pracodawcy grozi wykluczenie z rynku, czyli zakaz podejmowania kolejnych zleceń na terenie Szwajcarii. Do poważnych przestępstw należy zaliczyć:

 • zaniżanie płac pracownikom,
 • uchylanie się od zapłacenia przyznanej grzywny.

 

Ponadto na stronie internetowej SECO publikowana jest lista pracodawców, którzy dopuścili się popełnienia poważnego przestępstwa.

http://www.seco.admin.ch/themen/00385/00448/00449/index.html?lang=de

 

Za dokonanie poważnego przestępstwa po raz drugi grozi zakaz świadczenia usług na terenie Szwajcarii przez 5 lat.

 

Więcej informacji na temat sankcji znajduje się pod poniższym linkiem:

http://www.seco.admin.ch/themen/00385/00448/00449/index.html?lang=de#sprungmarke0_39

 

Pozostałe pytania

 

1.Jednoosobowa działalność gospodarcza (niem. Selbstständige Dienstleistungserbringende) -w jaki sposób dokumentować samodzielne wykonywanie pracy?

 

Jednoosobowa firma czyli osoba samodzielnie świadcząca usługi to przedsiębiorstwo, którego siedziba (miejsce zamieszkania) znajduje się na terenie kraju członkowskiego UE lub EFTA i świadczy usługi na terenie Szwajcarii. W przypadku delegowania pracowników przez jednoosobową firmę, podlega ona prawu pracy jak w przypadku pracowników delegowanych oraz firm delegujących.

 

Dokumenty, które należy zawsze posiadać, na wypadek kontroli organów kantonalnych, w przypadku świadczenia usługi jako jednoosobowa działalność gospodarcza:

• dokument poświadczający, iż dana osoba jest zarejestrowana w Polsce jako osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą,

• dokument poświadczający posiadanie ubezpieczenia społecznego w Polsce (druk ZUS A1),

• lista klientów,

• dokument poświadczający istnienie materiałów niezbędnych do wykonania usługi,

• numer rejestracji podatnika do celów VAT,

• umowa o dzieło/zlecenie zawarta z kontrahenetem szwajcarskim,

• dokument poświadczający rozpoczęcie działalności, współpracy z klientami.

 

Uwaga! Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą w swoim kraju, nie zawsze są traktowane w taki sam sposób przez prawo szwajcarskie i w przypadku wątpliwości szwajcarskie organy kontroli mają prawo wymagać przedłożenia dodatkowych dokumentów poświadczających taki status.

 

2.Czy w ramach delegowania pracowników dopuszcza się możliwość dokonywania tego przez firmy pośredniczące?

 

Na terenie Szwajcarii generalnie zakazane jest pośrednictwo pracy i wynajmowanie pracowników przez zagraniczne firmy (nie szwajcarskie agencje pośrednictwa pracy, agencje pracy tymczasowej itp.). W ramach swobody przepływu osób pomiędzy Szwajcarią i UE (niem. Personenfreizügigkeitsabkommen) możliwe jest jedynie delegowanie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w firmie delegującej.

 

3.Gdzie uzyskam informację na temat podatku VAT (niem. Mehrwertsteuer MWST)?

 

Firmy zagraniczne, których roczny obrót na terenie Szwajcarii nie przekracza 100 000 CHF są zwolnione z podatku VAT. W przeciwnym wypadku firmy zagraniczne zobowiązane są do płacenia wspomnianego podatku.

 

Szwajcarska ustawa o podatku VAT (MWSTG) w języku niemieckim, francuskim, włoskim i angielskim znajduje się pod poniższym linkiem:

http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20081110/index.html

 

Więcej informacji na temat podatku VAT (zgłoszenie podatkowe, formy rozliczenia podatku, formularze itd.) w języku niemieckim, francuskim i włoskim znajdują się pod poniższym linkiem:

http://www.estv.admin.ch/mwst/dienstleistungen/00229/00591/

 

 

 
Ostatnia aktualizacja: 12.12.2014