Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuJak chronić patenty i znaki towarowe

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-06-15 17:25:26
szwajcaria, patenty, znaki towarowe, prawo, certyfikaty

Szwajcarzy przywiązują szczególną rolę do ochrony własności intelektualnej. Zajmują np. czołowe miejsce pod względem liczby patentów z nowych technologii, w tym nanotechnologii.

 

Ochrona własności intelektualnej

Podstawowymi aktami regulującymi to zagadnienie są: ustawa z 25 czerwca 1954 r. o patentach wynalazczych (SR 232.14) oraz rozporządzenie z 19 października 1977 r. o patentach wynalazczych (SR 232.141).

 

Ochrona własności przemysłowej

Szwajcarskie prawo dóbr niematerialnych dotyczy ochrony praw własności przemysłowej oraz ochrony praw autorskich.

Obejmuje:

 • patenty
 • marki (chronione znaki, dzięki którym przedsiębiorstwo wyróżnia swoje wyroby i usługi od towarów i usług innych firm)
 • wzory użytkowe i przemysłowe (dwu- albo trzywymiarowe)
 • topografia układu scalonego
 • prawo autorskie i pokrewne (ang. Copyright)
 • pochodzenie (inf. wskazujące pośrednio lub bezpośrednio o pochodzeniu towarów i usług)
 • prawo konkurencji

Z prawem dóbr niematerialnych jest związane nieodłącznie prawo rejestracji, dające jego właścicielowi prawo do wyłączenia stron trzecich z gospodarczego użytkowania. Pojęcie to obejmuje w szczególności: produkcję, zastosowanie, obrót, import i eksport.

Zasada terytorialności mówi, że prawa rejestrowe mają ważność w kraju rejestracji, ale informacje o ochronie praw (np. rozwiązań technicznych wynalazku) publikowane są na całym świecie.

Prawa rejestrowe są ograniczone czasowo; w Szwajcarii tylko ochrona marki może być dowolnie przedłużana. Są one udzielane bez gwarancji, co oznacza, że osoby trzecie mogą je kwestionować przed sądem.

Patentem jest udzielony przez władzę (urząd) tytuł ochronny na wynalazek, który jest ważny zarówno na terenie Szwajcarii, jak i Liechtensteinu. Ochrona własności w tym przedmiocie udzielona w jednym kraju obowiązuje, na zasadzie wzajemności, także w drugim.

Wnioski dotyczące patentów są zgłaszane w Szwajcarii do Instytutu Własności Intelektualnej, będącego jednostką rządową.

Ochrona może trwać maksymalnie 20 lat. Wyjątek jest uzupełniający certyfikat ochronny (ESZ) dla lekarstw oraz środków ochrony roślin. W tym przypadku wymagane jest urzędowe zezwolenie przed komercjalnym użyciem opatentowanego wynalazku, wydawane przez Swissmedic, Federalny Urząd Weterynarii lub Federalny Urząd Rolnictwa. Ponieważ postępowanie w tym przedmiocie może trwać do 10 lat, może w tym czasie wygasnąć 20-letni okres ochronny patentu. Uzupełniający certyfikat ochronny może przedłużyć ten okres maksymalnie o pięć kolejnych lat.

Obok wymienionej ustawy o patentach w prawie szwajcarskim istnieje szereg ustaw oraz towarzyszącym im rozporządzeń wykonawczych chroniących dobra niematerialne.

Do najważniejszych w tym zakresie należy wymienić ustawy:

 • z dn. 28.08.1992 r. z o ochronie marek i danych pochodzenia (SR 232.11)
 • z dn. 5.10.2001 r. o ochronie design (SR 231.2)
 • z dn. 9.10.1992 r. o ochronie topografii układu scalonego (S R231.2)
 • z dn. 9.10.1992 r. o prawach autorskich i pokrewnych prawach ochronnych (SR231.1)
 • z dn. 19.12.1986 r. o przeciwdziałaniu niedozwolonej konkurencji (SR 241)
 • z dn. 20.03.1975 r. o ochronie upraw roślinnych (o ochronie gatunków) - (SR 232.16)

Jeśli chodzi o umowy bilateralne Szwajcarii z Unią Europejską, to żadna z nich nie dotyczy szczególnej ochrony dóbr niematerialnych. Wydaje się jednak, że istniejące prawodawstwo w tym zakresie w wystarczającym stopniu obejmuje tematykę. Mimo to zdarza się, że celnicy zajmują na granicach towary, wobec których strony mają odmienne stanowisko w sprawie ochrony własności przemysłowej.

Szwajcaria jest członkiem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO - http://www.wipo.int/portal/index.html.en), która jest zaliczana do systemu organizacji wyspecjalizowanych ONZ oraz członkiem Europejskiej Organizacji Patentowej (EPO - http://www.epo.org).

Wartość globalnego rynku patentowego szacuje się na 3 biliony dolarów.

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

</h3>TBZ dentysta<br />Popiela 13<br />Toruń 87-100<br /><a href = 574 786 931
574 786 931
TBZ dentysta
tbzdentysta@gmail.com Renomowany gabinet sto">

TBZ dentysta
Popiela 13
Toruń 87-100
574 786 931...
TBZ dentysta Popiela 13 Toruń 87-100 574 786 931 TBZ dentysta tbzdentysta@gmail.com Spraw...
Polska - Toruń 2021-03-03 Dodał: Maciej Lutnik Zdrowie i medycyna Zobacz ofertę

oferta TBZ dentysta

oferta TBZ dentysta
Polska - Toruń 2021-03-02 Dodał: Maciej Lutnik Zdrowie i medycyna Zobacz ofertę
Polska - Toruń 2021-03-02 Dodał: Maciej Lutnik Zdrowie i medycyna Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert