Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuSystem Zamówień Publicznych w Szwajcarii

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Emilia Jeziórska - Pyzel | 2016-09-21 15:18:17
zamówienia publiczne

System zamówień publicznych w Szwajcarii jest dość skomplikowany, co jest wynikiem struktury administracyjnej tego federalnego państwa. W zamówieniach publicznych stosuje się język niemiecki, ze względu na fakt, iż większość ludności posługuje się właśnie językiem niemieckim oraz z faktu, że na kantony niemieckie przypada większa część zamówień udzielanych w Szwajcarii. Największa wartość zamówień publicznych przypada na stolicę państwa – Berno.

System zamówień publicznych w Szwajcarii jest dość skomplikowany, co jest wynikiem struktury administracyjnej tego federalnego państwa.

Składa się on z 3 poziomów:

- międzynarodowego, obejmującego umowy międzynarodowe, których stroną jest Szwajcaria,

- krajowego (regulowanego ustawą federalną i rozporządzeniem, o którym mowa poniżej), oraz

- kantonalnego (są to ustawy obowiązujące w poszczególnych dwudziestu sześciu kantonach oraz porozumienie między-kantonalne).

 

W zamówieniach publicznych stosuje się język niemiecki, ze względu na fakt, iż większość ludności posługuje się właśnie językiem niemieckim oraz z faktu, że na kantony niemieckie przypada większa część zamówień udzielanych w Szwajcarii. Największa wartość zamówień publicznych przypada na stolicę państwa – Berno.

 

Ponieważ Szwajcaria nie jest ani członkiem Unii Europejskiej ani też nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie obowiązują w niej przepisy wynikające z unijnych dyrektyw dotyczących zamówień publicznych.
 

Podstawowymi zasadami udzielania zamówień publicznych w Szwajcarii są:

- zasada przejrzystości,

- uczciwej konkurencji,

- oszczędnego wydatkowania środków publicznych,

- równego traktowania wykonawców (zakaz dyskryminacji firm zagranicznych),

- ochrony pracowników,

- równego traktowania kobiet i mężczyzn, oraz

- poufności.

 

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi zamówienia publiczne w Szwajcarii są:

- ustawa z dnia 16 grudnia 1994 r. o zamówieniach publicznych (SR 172.056.1 Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) vom 16. Dezember 1994 (Stand am 1. Januar 2016)),

- rozporządzenie z 11 grudnia 1995 r. o zamówieniach publicznych (SR 172.056.11 Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen (VöB) vom 11. Dezember 1995 (Stand am 1. April 2015)),

- obowiązujące w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) regulacje w zakresie zamówień publicznych – Porozumienie w sprawie zamówień rządowych (GPA),

- umowa Szwajcarii z Unią Europejską o zamówieniach publicznych podpisana 21 czerwca 1999 r., obowiązująca od 2002 r., która rozszerzyła zakres reguł GPA na zamówienia towarów i usług w niektórych dziedzinach (tzw. zamówienia sektorowe).

 

Ustawa federalna obejmuje zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane udzielane przez podmioty zamawiające szczebla federalnego, czyli:

- administrację federalną,

- Radę Federalną,

- federalne instytuty technologii oraz ich ośrodki badawcze,

- pocztę szwajcarską,

- federalne przedsiębiorstwa działające w sektorach wodnym, energetycznym, transportu i telekomunikacji.

 

Rozporządzenie reguluje trzy kwestie:

1) definiuje w sposób bardziej szczegółowy procedury udzielania zamówień publicznych, nakreślone ogólnie w ustawie,

2) przewiduje pewne obowiązki dla zamawiających udzielających zamówień o wartości mniejszej niż progi wyżej wymienione, oraz

3) określa warunki, na jakich podmioty udzielające zamówień tzw. sektorowych są zobowiązane do stosowania ustawy.

 

Procedury zamówień publicznych

Procedurami udzielania zamówień publicznych są:

- przetarg otwarty /w którym każdy może złożyć ofertę,

- przetarg ograniczony / zamawiający może ograniczyć z góry liczbę zaproszonych wykonawców (nie mniej niż trzech) do składania ofert,

- zaproszenie do składania ofert /zamawiający bez publikacji ogłoszenia zaprasza określonych wykonawców (nie mniej niż trzech) do składania ofert,

- zamówienie z wolnej ręki / zamawiający zwraca się do jednego konkretnego wykonawcy,

- konkurs.

 

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w Szwajcarii publikowane są obecnie:

- w postaci elektronicznej na specjalnie utworzonym portalu www.simap.ch. „Jest to platforma elektroniczna, na której zamieszczane są wszystkie ogłoszenia o zamówieniach udzielanych przez administrację federalną. Oprócz ogłoszeń i wszystkich potrzebnych dokumentów przetargowych, na platformie zamieszczane są przydatne informacje o zamówieniach publicznych zarówno w Szwajcarii jak i UE , przepisy o zamówieniach publicznych oraz linki do poszczególnych instytucji federalnych udzielających zamówień publicznych, organów odpowiedzialnych za zamówienia publiczne itp.

Platforma jest prowadzona w języku niemieckim, francuskim, włoskim oraz angielskim.

- w regionalnych gazetach np. anzeiger Bern /ogłoszenia z dnia 21.09.2016 w załączniku.

 

Informacje na temat przetargów można znaleźć również na polskojęzycznej stronie http://www.przetargi.info/.
Pliki do pobrania

CCF000170
pdf | 2.08 MB
Pobierz

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

</h3>TBZ dentysta<br />Popiela 13<br />Toruń 87-100<br /><a href = 574 786 931
574 786 931
TBZ dentysta
tbzdentysta@gmail.com Renomowany gabinet sto">

TBZ dentysta
Popiela 13
Toruń 87-100
574 786 931...
TBZ dentysta Popiela 13 Toruń 87-100 574 786 931 TBZ dentysta tbzdentysta@gmail.com Spraw...
Polska - Toruń 2021-03-03 Dodał: Maciej Lutnik Zdrowie i medycyna Zobacz ofertę

Oferta stomatologa

Oferta stomatologa Oferta stomatologa Oferta stomatologaOferta stomatologa sdfgt
Polska - Toruń 2021-03-02 Dodał: Mateusz Stachowiak Mięso, Ryby Zobacz ofertę

Kooperacja TBZ dentysta

Kooperacja TBZ dentystaKooperacja TBZ dentystaKooperacja TBZ dentysta vKooperacja TBZ dentysta
Polska - Toruń 2021-03-02 Dodał: Maciej Lutnik Statki i łodzie, Zboża Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert