Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuCzas na zamówienia publiczne

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-06-15 17:22:42
szwajcaria, zamówienia publiczne, przetargi, prawo

Znaczna część zamówień publicznych w Szwajcarii dotyczy przetargów na usługi budowlane.

 

 

W Szwajcarii dwa akty prawne regulują zamówienia publiczne: ustawa z dnia 16 grudnia 1994 r. o zamówieniach publicznych (SR 172.056.1) i rozporządzenie z 11 grudnia 1995 r. o zamówieniach publicznych (SR 172.056.11).

Reguły WTO (World Trade Organization) obowiązywały w Szwajcarii początkowo do zamówień na szczeblu narodowym oraz kantonalnym i dotyczyły wyłącznie przedsiębiorstw sektorów: zaopatrzenie w wodę, transport miejski i zaopatrzenie w energię. Obowiązujące w ramach Światowej Organizacji Handlu regulacje w zakresie zamówień publicznych określają obowiązek rozpisania międzynarodowego zamówienia na dostawę towarów i usług (w tym budowlanych) przez jednostki sektora publicznego, o ile osiągnie ono określoną wartość.

Umowa Szwajcarii z Unią Europejską o zamówieniach publicznych (podpisana 21 czerwca 1999 r. w ramach pierwszego pakietu umów bilateralnych, przyjęta w referendum 21 maja 2000 r. weszła w życie 1 czerwca 2002 r.) rozszerzyła zakres reguł WTO na zamówienia towarów i usług w następujących dziedzinach:

  • zamówienia gmin: np. miast w zakresie transportu publicznego (tramwaje, autobusy), infrastruktury (szpitale, ulice, mosty itp.) albo usługi architektoniczne (muzea) itp.
  • zamówienia w sektorach: transport kolejowy i energia (zaopatrzenie w gaz i energię cieplną)
  • zamówienia koncesjonowanych prywatnych przedsiębiorstw z sektorów: woda, elektryczność, bliski transport oraz lotniska

Zgodnie z przyjętymi zasadami, rozstrzyganie o zamówieniu opiera się na trzech zasadach:

  • równym traktowaniu wszystkich oferentów (niedyskryminacja)
  • przejrzystości postępowania
  • prawie do wniesienia odwołania w ramach procedury zamówienia.

Przedsiębiorstwa sektora publicznego oraz część koncesjonowanych przedsiębiorstw prywatnych są zobowiązane do stosowania reguł WTO przy zamówieniach publicznych, jeśli ich wartość osiągnie odpowiednio:

  • dla federalnych zamówień na towary i usługi – 248 950 franków
  • dla kantonalnych – 766 000 franków
  • dla firm państwowych z sektorów woda, energia i transport – 383 000 franków

Umowa Szwajcarii z UE przewiduje np. rozpisanie przez gminę przetargu, jeśli jego wartość przekroczy 383 tys. franków. (podane kwoty dotyczą 2008 r.).

 

Przetargi federalne

Informacje o wszystkich przetargach federalnych, jak również niektórych kantonalnych oraz części rozpisanych przez kantony i przedsiębiorstwa państwowe, publikowane są w dzienniku „Schweizerisches Handelsamtsblatt”, można też wyszukać je na stronie internetowej www.shab.ch.

 

Przetargi kantonalne

Przetargi publikowane przez kantony, gminy oraz firmy państwowe publikowane są w dziennikach urzędowych tych jednostek jak również na stronie internetowej www.simap.ch.

W ogłoszeniach dominują przetargi dotyczące szeroko rozumianych usług budowlanych. Ponieważ możliwość świadczenia tego rodzaju prac przez firmy m.in. z Polski jest uzależniona od uzyskania pozwoleń na pracę (w ramach rocznych kontyngentów dla obywateli nowych krajów UE), podmioty te praktycznie nie uczestniczą w składaniu ofert.

Przy analizie ogłoszeń o przetargach należy zwrócić m.in. uwagę na wymogi związane z zapewnieniem gwarancji napraw dostarczonych towarów (np. występują żądania posiadania na terenie Szwajcarii stacji serwisowych) bądź też samej formy składanych ofert.