Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuZakładanie działalności gospodarczej

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Tomasz Podsiedzik | 2015-12-27 18:59:34
szwajcaria, switzerland, schweiz, działalność gospodarcza

Założenie firmy zajmuje od dwóch do czterech tygodni licząc od chwili przedstawienia wymaganych dokumentów do daty jej formalnego zarejstrowania. W prostszych przypadkach czas ten może być krótszy. Długość postępowania rejestracyjnego zależy również od kantonu, w którym firma jest zakładana.

W poszczególnych kantonach funkcjonują agencje rozwoju gospodarczego, które służą pomocą i koordynują działania związane z założeniem firmy. Pomocą służą również banki, fimy konsultingowe oraz wyspecjalizowane kancelarie prawne, księgowe i firmy audytowe.

Postępowanie

Czas potrzebny w tygodniach

1

2

3

4

5

6

Sprawdzenie, rejestracja i zezwolenia

X

         

Przygotowanie dokumentów

 

X

       

Wpłata kapitału

   

X

X

   

Założenie i wystawienie świadectwa

   

X

X

   

Publikacja w dzienniku kantonu

       

X

 

Wpis do rejestru

         

X

Rejestracja podatkowa

         

X

W 2010 roku Federlany Sekretariat ds. Gospodarczych SECO uruchomił aplikację online pod nazwą StartBiz umożliwiającą założenie fimy. Narzędzie e-administracji umożliwia firmom takim jak: jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki jawne i komandytowe rejstrację w agencjach zajmujących się ubezpieczeniem społecznym, izbach skarbowych oraz firmach ubezpieczeniowych. Jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki jawne i spółki komandytowe mogą przy pomocy wspomnianej aplikacji dokonać wpisu do rejestru handlowego. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne wymagają wpisu do rejestru hadlowego poświadczonego notarialnie.

Przydatne linki:

Aplikacja StartBiz

www.startbiz.ch

Strona w języku niemieckim, francuskim, włoskim, angielskim

 

 

 

Koszty założenia

Koszty założenia spółki akcyjnej zawierają różne opłaty (dla spółki z o.o. koszty opłat
i konsultacji są nieznacznie niższe). Jednocześnie, koszty uzależnione są od tego czy spółka zakładana jest tradycyjnie czy drogą elektroniczną poprzez platformę SECO.

Koszty założenia spółki akcyjnej (ceny w CHF)

Koszty założenia

Sposób tradycyjny

Elektronicznie

Kapitał zakładowy

100000

100000

Konsulting (podatki, rejestr handlowy, certyfikaty udziałów, akty założycielskie, spotkania założycielskie

5000-7000

300-850

Opłata za wpis do rejestru hadnlowego

1000

1000

Opłaty notarialne

1000

600

Koszty całkowite:

7000-9000

1900-2450

Koszty założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (ceny w CHF)

Koszty założenia

Sposób tradycyjny

Aplikacja online

Kapitał zakładowy

20000

20000

Konsulting (podatki, rejestr handlowy, certyfikaty udziałów, akty założycielskie, spotkania założycielskie

4000-6000

200-650

Opłata za wpis do rejestru hadnlowego

1000

1000

Opłaty notarialne

1000

600

Koszty całkowite:

6000-8000

1800-2150

 

Rejestr handlowy

Rejestr handlowy obejmuje wszystkie przedsiębiorstwa działające na terytorium Szwajcarii. Określa on specyfikę każdej firmy oraz wykaz jej pełnomocników. Jego główną rolą jest zapewnienie dostępu do informaji publicznej. Jednocześnie Centralny Index Nazw Firm - Zefix, który zarządzany jest online przez Federalne Biuro Rejestracji Działalności dostępny jest dla każdego i umożliwia sprawdzenie online nazwy firmy.

Wszystkie wpisy i wykreślenia z rejestru handlowego sa publikowane w Szwajcarskim Urzędowym Biuletynie Gospodarczym.

Co do zasady każda działalność gospodarcza (w tym handlowa i produkcyjna) musi zostać zarejstrowana w rejestrze handlowym. Rejestracja gwarantuje bezpieczeństwo nazwy firmy. Tylko po rejestracji firma ma zagwarantowane status i osobowość prawną. Firma i nazwa pod którą zarejestrowana jest dana działalność może być dowolnie wybrana pod warunkiem spełnienia szwajcarskich wymogów prawnych. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością muszą zawierać w swojej nazwie stosowne oznaczenia (AG, GmbH). Jeżeli nazwa spólki jawnej nie zawiera nazwisk wszystkich partnerów, musi zawierać nazwisko przynajmniej jednego z partnerów wraz z oznaczeniem stosunków biznesowych pomiędzy partnerami. Nazwa jednoosobowej działalności gospodarczej musi zawierać nazwisko właściciela, ale nie musi zawierać żadnych dodatkowych oznaczeń określających stosunki biznesowe pomiędzy partnerami lub współzałożycielami. Zgłoszenie działalności w rejestrze każdego rodzaju spółki może być dokonane elektronicznie pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów.

Przydatne linki:

Centralny Indeks Firm

www.zefix.ch

Strona w języku: niemieckim, francuskim, włoskim, angielskim

Szwajcarski Urzędowy Biuletyn Gospodarczy

www.shab.ch

Strona w języku: niemieckim, francuskim, włoskim, angielskim

Audyt

Roczne sprawozdania finansowe podlegają badaniu poprawności i rzetelności przez osoby
i firmy, które posiadają odpowiednie licencje. Zazwyczaj są to powiernicy, spółki powiernicze lub audytorskie. Obowiązek audytu zależy od wielkości firmy i formy prowadzenia działalności (spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Regularne audyty mają zastosowanie do spółek, które są zobligowane do sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, a zatem dla firm notowanych na giełdzie, bądź też w przypadku spełniania dwóch z trzech kryteriów (dotyczących dwóch kolejnych lat obrotowych):

• Aktywa wynoszą 10 mln CHF;

• Roczna sprzedaż 20 mln CHF;

• Przeciętne zatrudnienie w ciągu roku wynoszące 50 pracowników lub więcej.

Jeżeli te warunki nie są spełnione, wówczas roczne sprawozdania finansowe podlegają jedynie ograniczonej kontroli (wywiad z zarządem firmy, odpowiednie kontrole szczegółowe, analityczne procedury audytu,itp.) Istnieje również możliwość rezygnacji z audytu, jednakże pod warunkiem akceptacji tego przez akcjonariuszy oraz w przypadku, gdy spółka wykazuje średnie zatrudnienie na poziomie nie większym niż 10 etatów w ciągu roku.

Przydatne linki:

Szwajcarskie Zrzeszenie Powierników

www.treuhandsuisse.ch

Strona w języku niemieckim, francuskim, włoskim, angielskim

Szwajcarski Instytut Certyfikowanych Ksiegowych i Doradców Podatkowych

www.treuhand-kammer.ch

Strona w języku niemieckim, francuskim

Księgowość

Szwajcarskie przepisy dotyczące prowadzenia księgowości w firmie są krótkie, ale rzeczowe. Konta firmowe w zależności od rodzaju i celu działalności muszą być prowadzone
w uporządkowany sposób pozwający na prostą identyfikację majątku firmy oraz należności
i zobowiązań dot. dzialalności, a także wyników finansowych (zysków lub strat) w ujęciu rocznym. Prawo zobowiązuje przedsiębiorstwa do przedstawiania rocznych bilansów
i rachunków zysków i strat zgodnie z ogólnie zaakceptowanymi standardami rachunkowości gwarantującymi rzetelność, kompletność, a także łatwość zrozumienia. Oznacza to, iż systemy księgowe w firmach mogą opierać się na międzynarodowych standardach rachunkowości takich jak np. amerykańskie US-GAAP, międzynarodowe IFRS, szwajcarskie GAAP czy FER.

Spółki akcyjne (AG) muszą spełniać minialne wymogi dot. struktury rocznych bilansów
w celu zwiększenia ich transparentności tj. np. roczne sprawozdanie powinno zawierać (jako minimum) porównianie rachunku zysków i strat oraz bilansu za poprzedni rok sprawozdawczy wraz z wyjaśnieniami. Roczne sprawozdanie finansowe wszystkich spółek zależnych, musi stanowić kompilację sprawozdań z tych spółek jeżeli spełnione są dwa
z następujących warunków w okresie dwóch następujących po sobie lat obrotowych:

- całkowity majątek wyn. 10 mln CHF;

- roczna sprzedaż wyn. 20 mln CHF;

- średnie zatrudnienie w ciągu roku wyn. 200 osób.
Pliki do pobrania

zakladaniedzialalnoscigospodarczej
pdf | 230.57 KB
Pobierz

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Budowa antresoli

Zajmujemy się budową i konstrukcją Antresoli Realizujemy różne projekty i aranżacje .Antresole n...
Polska - Piaseczno 2021-03-06 Dodał: Paweł Oleba Budownictwo Zobacz ofertę

Zwiększenie ilości klientów

Główną ideą Kontakt Marketing jest wsparcie Państwa firmy w każdym aspekcie jej działań marketing...
Polska - Piszczac 2021-03-05 Dodał: Piotr Omelańczuk Media i reklama Zobacz ofertę
</h3>TBZ dentysta<br />Popiela 13<br />Toruń 87-100<br /><a href = 574 786 931
574 786 931
TBZ dentysta
tbzdentysta@gmail.com Renomowany gabinet sto">

TBZ dentysta
Popiela 13
Toruń 87-100
574 786 931...
TBZ dentysta Popiela 13 Toruń 87-100 574 786 931 TBZ dentysta tbzdentysta@gmail.com Spraw...
Polska - Toruń 2021-03-03 Dodał: Maciej Lutnik Zdrowie i medycyna Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert