Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuFormy prowadzenia działalności gospodarczej

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Krzysztof Wolniarski | 2015-11-06 10:53:00
szwajcaria, spółki, prawo, podatki

Firmy zagraniczne chcące prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Szwajcarii mają m.in. następujące możliwości : • Założenie spółki osobowej lub kapitałowej; • Założenie oddziału firmy; • Przejęcie funkcjonującej w Szwajcarii firmy; • Stworzenie joint venture. Najczęstszym wyborem dla spółek zagranicznych z siedzibą w Szwajcarii są spółki zależne (w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych) oraz oddziały firm.

 

 

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Spółka Akcyjna (AG)

Jest to najważniejszy i najbardziej popularny rodzaj spółek w Szwajcarii. Ponadto, ta forma działalności często wybierana jest przez zagraniczne firmy jako forma prawna dla ich szwajcarskich spółek zależnych. Spółka akcyjna jest odrębną osobą prawną (z własną osobowością prawną), a jej odpowiedzialność jest ograniczona do majątku spółki. Zarejestrowany kapitał firmy jest z góry określony i podzielony na akcje. Forma spółki akcyjnej jest formą prawną nie tylko dla dużych, ale również dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zwyczajowo jednak jest formą prawną dla holdingów i przedsiębiorstw finansowych. Spółka akcyjna może zostać założona przez jedną lub więcej osób lub osoby prawne, przy czym co najmniej jedna osoba musi być akcjonariuszem. Kapitał zakładowy musi wynosić co najmniej 100.000 CHF. W celu założenia spółki akcyjnej należy wpłacić co najmniej 50.000 CHF, zaś w późniejszym terminie należy dokonać podwyższenia kapitału do sumy co najmniej 100.000 CHF. Głównym organem Spółki akcyjnej jest rada nadzorcza. Składa się ona z jednego lub więcej członków, którzy nie muszą być akcjonariuszami spółki. Nie ma żadnych wymogów prawnych co do obywatelstwa członków rady nadzorczej. Co najmniej jeden członek rady, upoważniony do reprezentowania firmy musi być szwajcarskim rezydentem. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej w spółce akcyjnej jest bardzo zróżnicowane w zależności od branży, wielkości firmy i przychodów ze sprzedaży. Średnie wynagrodzenie dla członka rady nadzorczej w szwajcarskich spółkach akcyjnych
z maksymalnie 1.000 pracownikami wynosi około 26.000 CHF rocznie. Najczęstszą formą wynagrodzenia są roczne ryczałty i zwroty kosztów podróży. W Szwajcarii rada nadzorcza wynosi średnio 3-4 osób.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH)

Jest wyodrębnioną jednostką z własną osobowością prawną. Może się składać z jednej lub więcej osób fizycznych lub spółek prawa handlowego, a jej kapitał zakładowy jest określony z góry. Każdy wspólnik wnosi wkład na pokrycie kapitału zakładowego w postaci gotówki lub aportu. Minimalna wartość udziału to 100 CHF. Wkład do spółki musi wynosić co najmniej 20.000 CHF. Wspólnik wnoszący wkład w postaci gotówki musi być wpisany do rejestru handlowego. Zasadniczo wszyscy wspólnicy mają prawo do wspólnego zarządzania spółką, przy czym co najmniej jeden z nich musi mieć miejsce zamieszkania w Szwajcarii. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest atrakcyjną alternatywą dla spółki akcyjnej, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ze względu na fakt, iż nie ma obowiązku powołania rady nadzorczej, strukturalne koszty tej formy spdziałalności pozostają na relatywnie niskim poziomie. W zależności od wielkości spółki, występuje ograniczony obowiązek audytu. Ponadto, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w porównaniu do spóki akcyjnej ma zaletę niższego wymogu kapitału zakładowego. Na niekorzyść tej formy działalności przemawia brak anonimowości: każdy udziałowiec, nawet ten, który dołącza do spółki w terminie późniejszym, jest wpisywany do rejestru handlowego.

Filia/oddział

Alternatywą do założenia spółki zależnej w Szwajcarii może być ustanowienie oddziału (który jest trzecią najczęstszą formą struktury korporacyjnej dla firm zagranicznych
w Szwajcarii). Ten model przedsiębiorstwa ma pewne formy niezależności organizacyjnej
i finansowej od spółki dominującej. Z prawnego punktu widzenia oddział jest częścią spółki zagranicznej, choć może on zawierać umowy we własnym imieniu, dokonywać transakcji
i występować w sądzie w miejscu swojej działalności jako powód i pozwany. W momencie utworzenia oddziału, należy dokonać jego rejestracji w rejestrze handlowym. W kwestiach koncesji, rejestracji, podatków i księgowości, filie są traktowane jak wszystkie szwajcarskie firmy. Filia zagraniczna przedsiębiorstwa w Szwajcarii musi mieć odpowiednio umocowanego reprezentanta, będącego rezydentem Szwajcarii.

Samodzielna działalność gospodarcza

Jest to najbardziej popularna forma prowadzenia działalności w małym biznesie. Funkcjonuje wszędzie tam, gdzie osoba prywatna prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie – innymi słowy prowadzi biznes albo przedsiębiorstwo. Właściciel jednoosobowej dzialalności gospodarczej ponosi odpowiedzialność biznesową i jest odpowiedzialny za ryzyko całym majatkiem prywatnym i przedsiębiorstwa. Z drugiej strony właściciel ma wyłączne prawo do określania polityki firmy. Jeśli biznes przynosi zyski i dobrze się rozwija, samodzielną działalność gospodarczą łatwo przekształcić w spółkę. Jeżeli firma upada, jej likwidacja jest łatwiejsza niż w przypadku innych form prowadzenia dzialalności gospodarczej. Jednoosobowa dzialalność gospodarcza nie musi być wpisana do rejestru handlowego o ile jej roczna sprzedaż nie przekracza 100 000 CHF.

Spółka jawna

Jeśli dwie osoby prywatne decydują się na otwarcie biznesu pod wspólną nazwą, zgodnie
z przyjetą praktyką gospodarczą, taki typ działania jest określany mianem spółki jawnej. Spółka jawna jest tworzona na podstawie umowy partnerstwa pomiędzy wspólnikami. Spółka jawna (podobnie jak jednoosobowa działalność gospodarcza) nie ma osobowości prawnej
i z tego też względu nie płaci podatków jako przedsiębiorstwo. Podatki płacone są przez wspólników.Wspólnicy ponoszą solidarnie odpowiedzialność za jakiekolwiek zobowiązania
i długi spółki całym swoim majątkiem. W przypadku spółki jawnej wymagany jest wpis do rejestru handlowego.

Spółka cywilna

Spółka cywilna jest umową kilku osób prywatnych lub przedsiębiorstw zobowiązującą do osiągnięcia wspólnego celu biznesowego i nie wymaga wpisu do rejestru handlowego. Wspólnicy zachowują anonimowość, ale za zobowiązania zaciągnięte w związku
z działalnością spółki wspólnicy odpowiadają solidarnie, zarówno majątkiem wspólnym, jak
i majątkiem indywidualnym.

Joint venture

Ta forma staje się coraz bardziej istotną formą partnerstwa. Forma ta nie jest regulowana przez prawo i jest właściwą formą na współpracę ze szwajcarskim partnerem. Joint venture jest stosowany przy wspólnych inwestycjach w nowych rodzajach działalności (np. zagraniczny dostawca zakłada firmę produkcyjną albo sprzedażową wspólnie ze szwajcarskim sprzedawcą). Joint venture może być także stosowane jako zwykłe partnerstwo w wypadku małych projektów (projekt badawczy w określonym czasie).

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Kursy i szkolenia osteopatyczne

Organizujemy podyplomowe kursy i szkolenia osteopatyczne, które przeznaczone są tylko dla osteopa...
Polska - KLIKUSZOWA 2022-05-24 Dodał: Michał Dziurdzik Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja Zobacz ofertę

Derma tapicerska

Dolaro to wysokiej jakości derma tapicerska rewelacyjnie imitująca skórę naturalną. Tkanina jest ...
Polska - Nowa Sól 2019-05-16 Dodał: Mariusz Giwierski Meble, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Tkanina Kronos

Nasza elegancka tkanina Kronos powstała z najwyższej jakości poliestru, dzięki czemu nie gniecie ...
Polska - Nowa Sól 2020-06-10 Dodał: Mariusz Giwierski Produkcja mebli Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert